• Begeleiden van talenten op maat

    Ploegmaat wil kinderen helpen die tegen problemen aanlopen op de basisschool. Kinderen die meer kunnen, maar vastlopen of dreigen vast te lopen. Kinderen die belemmerd worden in hun ontwikkeling. Kinderen met cognitieve talenten die er niet uit lijken te komen. Ploegmaat wil kinderen bewust maken van hun talenten. Door uit te gaan van de kracht die iedereen in zich heeft kunnen ‘problemen’ in beweging worden gebracht.

    Meer informatie
  • Hoogbegaafd? Hoezo?

    In onze maatschappij lopen hoogbegaafde kinderen helaas nog vaak vast. Ze komen meestal niet volledig tot hun recht en zitten niet lekker in hun vel. Sommige kinderen belanden hierdoor zelfs in een depressie. Ze uiten dit op veel verschillende manieren. Helaas is de begeleiding niet gericht op het oplossen van de kern van het probleem, maar op het oplossen van de uitingen die het probleem met zich mee brengt.

    Meer informatie

Welkom

Ploegmaat wil graag alle kinderen helpen die vastlopen in het onderwijs. of dit nu is omdat ze moeite hebben met een bepaald vak, of omdat de manier van het onderwijs niet past bij hun manier van informatie opnemen. Ploegmaat wil graag kinderen helpen hun talenten te ontdekken, zodat zelfvertrouwen wordt vergroot en eventuele problemen het hoofd kunnen worden geboden. Daarnaast biedt Ploegmaat ondersteuning aan ouders, kinderen, leerkrachten en scholen die met vragen en problemen zitten rond (hoog)begaafdheid*

Voor kinderen

Bijles in alle vakken van de basisschool, helpen bij motiveringsproblemen, onderpresteren. individueel beelddenkonderzoek, voor kinderen tot 15 jaar, leren-leren training voor basisschool en voortgezet onderwijs. Lees meer

Voor scholen

Getalenteerde leerlingen komen er niet vanzelf. Ook zij hebben begeleiding nodig. Er zijn meerdere manieren waarop we kunnen begeleiden. Lees meer

Voor ouders

Je kind is hoogbegaafd (cognitief getalenteerd), of je denkt dat het hoogbegaafd zou kunnen zijn. Dit kan voor een kind verwarrend zijn. Lees meer

Advies op maat

Het ene kind is gebaat bij een stukje individuele begeleiding terwijl het andere kind baat zou hebben bij een plekje in de plusgroep. Alle adviezen zijn op maat. Lees meer

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook