Wie ben ik?

Ik ben Martine van der Ploeg, leerkracht,  geregistreerd lerarenopleider, expert hoogbegaafdheid en expert beelddenken, en  werk op een aantal basisscholen binnen stichting brigantijn

Daarnaast begeleid ik vanuit mijn eigen praktijk kinderen waarbij het cognitieve talent niet tot uiting komt. Hierbij gaat het niet alleen om de hoogbegaafde leerlingen. Er zijn kinderen waarbij je als leerkracht of als ouder denkt: ‘Er zit meer in, maar waarom komt het er niet uit?’  Ik bied individuele begeleiding zodat het beste uit uw kind wordt gehaald. Dit kan zijn in de vorm van bijles, coaching, leren-leren training, leren plannen van huiswerk. Ook  geef ik advies aan leerkrachten en scholen over beleid en begeleiding van hoogbegaafde kinderen.

Door mijn werk als leerkracht, en later door mijn eigen kinderen heb ik ervaren dat het voor ouders en leerkrachten niet altijd eenvoudig is om hoogbegaafde kinderen optimaal te begeleiden. Wanneer een kind lekker in zijn vel zit kun je enorm genieten van de positieve kanten die deze kinderen met zich meebrengen. Maar er is ook een andere kant. Deze kinderen kunnen zich erg eenzaam voelen,  voelen zich soms niet begrepen. Dat kan zich uiten in gedrag waarbij men niet   direct een relatie ziet met hoogbegaafdheid.. Er zijn mensen om het kind heen die deze relatie zien en er een positieve draai aan kunnen geven, maar bij andere mensen zul je op weerstand stuiten.  Mijn doel is  te zorgen dat deze kinderen zich gelukkig voelen en dat de reeds aanwezige talenten maximaal worden benut.  Kinderen laten geloven in hun talent zodat ze voldoende zelfvertrouwen krijgen om ‘problemen’ het hoofd te bieden. Dit proces wil ik graag begeleiden.

Ik kan dat vanuit mijn ervaring als ouder en vanuit mijn ervaring als leerkracht.

Om niet alleen te werken vanuit de praktijkervaring maar ook een theoretisch kader te hebben heb ik de opleiding tot hoogbegaafdenbegeleider gevolgd bij het Novilo. Deze studie heb ik in  2012  succesvol afgerond. Daarnaast ben ik expert beelddenken, een opleiding die ik in 2015 heb afgerond bij instituut kind in beeld, en officieel Jamara coach.

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook