Voor scholen

Voor scholen

Hoogbegaafde leerlingen komen er niet vanzelf. Ook zij hebben begeleiding nodig. Er zijn meerdere routes waarlangs we kinderen kunnen begeleiden.

Route 1 Het kind moet zich aanpassen

We geven onderwijs op onze manier en het kind moet zich aanpassen aan onze standaarden.

Route 2. De school moet zich aanpassen

Er is steeds meer kennis rondom kinderen, en ouders kunnen binnenkomen met een heel specifieke vraag. Bijvoorbeeld: “Mijn kind is laatst getest en is een beelddenker. Hij moet ruimtelijk visueel les krijgen” De gemotiveerde leerkracht wil tegemoet komen aan het kind en wilt het kind bieden wat hij kan krijgen. De leerkracht haalt er visueel materiaal bij, verbouwt alle lessen werkt zich een slag in de rondte en het lukt. Het kind is gelukkig, er komt meer uit. Heel mooi.

Maar: hoe lang gaat dat goed? Wanneer het kind 26 is en werkt bij een groot gerenommeerd bedrijf en een bespreking heeft met een ander groot bedrijf. Moet je dan als ouder eerst dit bedrijf bellen: “Bedankt voor jullie 300 pagina’s tellend rapport, maar zou u dit in mindmap-vorm willen leveren? Onze zoon is nl. beelddenker. De bespreking kan ook niet langer dan 10 minuten duren want langer kan hij zich niet concentreren.

. Tsja…

De gulden middenweg

Wat je wil is dat een kind zo snel mogelijk leert functioneren in een ‘normale’ wereld. Zodat hij uiteindelijk zelfstandig verder kan. Aan het einde van groep 8 zou het zo moeten zijn dat een kind elke middelbare school binnen zou kunnen lopen.

Zorg dus dat je hoogbegaafde kinderen begeleidt zodat ze uiteindelijk zelfstandig worden. Zorg wel voor een balans tussen het aanpassen van het kind en het aanpassen van de wereld.

Die balans zit er in dat je als school kleine aanpassingen doet waardoor je tegemoet komt aan de leerling. Te denken valt aan:

– kennis van hoogbegaafdheid

– opzetten van beleid

– opzetten van een plusgroep

– compacten en verrijken.

Ploegmaat kan hierbij begeleiding bieden, kan de plusgroep verzorgen binnen uw school. Ook wanneer er vragen zijn rond een specifieke leerling kan Ploegmaat hulp bieden.

Bel of mail gerust voor een vrijblijvend gesprek.

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook