Voor ouders

Voor ouders

Je kind is hoogbegaafd (cognitief getalenteerd), of je denkt dat het hoogbegaafd zou kunnen zijn. Dit kan voor een kind verwarrend en ingewikkeld zijn. Je kind voelt zich anders, moet hij veranderen? Moet hij zich aanpassen? Heeft hij talenten? Weet hij welke talenten hij heeft? Durft je kind zichzelf te zijn en te laten zien wat hij kan?

Soms heeft een kind begeleiding nodig om een koers te bepalen die bij hem past.

Vaak weet je als ouder wel dat er meer aan de hand is dan op het eerste gezicht lijkt. Maar om nu te beoordelen of je kind hoogbegaafd is, is niet eenvoudig. In de eerste plaats omdat het vaak niet gewaardeerd wordt wanneer je dit over je eigen kind beweert. Daarnaast heb je misschien geen vergelijking en kan het gedrag van je kind door heel veel andere factoren worden veroorzaakt. 

Ieder kind is uniek, je kunt dus moeilijk spreken  over ‘het hoogbegaafde’ kind.

Eigenschappen kunnen onderling erg verschillen en soms zelfs tegenovergesteld zijn. Zo is bijvoorbeeld het ene hoogbegaafde kind op sociaal  gebied erg sterk, terwijl een ander hoogbegaafd kind juist erg op zichzelf is gericht. De ene hoogbegaafde is erg leergierig, terwijl een ander door een inadequaat onderwijsaanbod het plezier in leren misschien verloren heeft. Om toch een indruk te geven, volgt hier een opsomming van veel voorkomende eigenschappen, zoals die in de literatuur genoemd worden. Een hoogbegaafde kind hoeft niet alle eigenschappen in dit overzicht te bezitten, en wanneer iemand één of meerdere van deze gedragsaspecten vertoont hoeft die niet automatisch te betekenen dat hij/zijhoogbegaafd is.

Positieve kenmerken

Mogelijke problemen

Kan snel informatie opnemen en onthouden

Ongeduldig, onbegrip voor ‘traagheid’ van anderen; houdt niet van routine en ‘stampen’; verzet zich tegen het aanleren van basisvaardigheden; maakt concepten nodeloos ingewikkeld

Weetgierige houding; intellectuele nieuwsgierigheid, motivatie van binnen uit ; zoekt naar de betekenis van zaken.

Stelt gênante vragen; heeft een sterke wil; wijst leiding af; schijnt bovenmatig veel interesses te hebben en verwacht hetzelfde van anderen.

Vermogen om tot de essentie van zaken te komen, abstraheren, samenvatten; houdt van het oplossen van problemen en intellectuele activiteiten.

Verwerpt details of laat ze weg; verzet zich tegen herhaald oefenen en discipline; zet vraagtekens bij onderwijsmethodes.

Ziet oorzaak-gevolg verbanden

Vindt het moeilijk niet-logische zaken te accepteren, zoals gevoelens, tradities, of zaken die ‘in goed vertrouwen’ moeten worden aangenomen.

Is waarheidlievend, hecht aan gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid

Heeft moeite met praktische zaken; maakt zich zorgen om humanitaire aangelegenheden.

Organiseert graag zaken en mensen in structuur en order, zoekt mogelijkheden tot systematiseren.

Bedenkt gecompliceerde regels of systemen; kan als bazig, brutaal of overheersend gezien worden

Grote woordenschat en goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid; diepgaande kennis m.b.t. onderwerpen waarin leeftijdgenoten nog niet geïnteresseerd zijn.

Gebruikt verbale capaciteiten om bepaalde situaties te vermijden of eraan te ontsnappen; de school en leeftijdgenoten vervelen hem; wordt door anderen als ‘betweter’ beschouwd.

Kritisch denkvermogen; heeft hoge verwachtingen;is zelfkritisch en evalueert anderen.

Kritisch of intolerant jegens anderen; kan ontmoedigd of depressief raken; perfectionistisch.

Observeert scherp; bereidheid ongebruikelijke zaken op hun merites te beoordelen; staat open voor nieuwe ervaringen.

Kan overmatig op bepaalde zaken gericht zijn; kan soms onnozel overkomen

Creatief en inventief; pakt zaken graag anders aan.

Kan plannen verstoren of verwerpen wat al bekend is; wordt door anderen als anders en ‘buitenbeentje’ beschouwd.

Hoge mate van concentratie; lange aandachtsspanningsboog m.b.t. interessegebieden. Doelgericht gedrag; volhardend.

Wordt niet graag gestoord; verwaarloost plichten of mensen als hij geconcentreerd bezig is met iets dat hem interesseert; kan koppig overkomen.

Gevoeligheid; hoog empathisch vermogen; de wens om door anderen geaccepteerd te worden.

Gevoelig voor kritiek of afwijzingdoor leeftijdgenoten; verwacht van anderen dezelfde waarden; behoeft succes en erkenning; kan zich anders en vervreemd voelen.

Veel energie; alertheid; geestdrift; perioden van intense inspanning

Wordt gefrustreerd door gebrek aan activiteiten; geestdrift kan de schema’s van anderen verstoren; heeft constant stimulans nodig; kan gezien worden als hyperactief.

Onafhankelijk; werkt graag zelfstandig; vertrouwt op zichzelf.

Kan de inbreng van ouders of klasgenoten verwerpen; non-conformistisch; kan onconventioneel zijn.

Verschillende interessegebieden en bekwaamheden; veelzijdig

Kan chaotisch overkomen; gefrustreerd door tijdgebrek; anderen kunnen verwachten dat hij of zij alles kan.

Groot gevoel voor humor.

Kan situaties in het absurde trekken; humor wordt niet altijd door leeftijdgenoten begrepen; kan de clown uithangen om aandacht te trekken.

 

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook