Voor kinderen

Kinderen zijn in ontwikkeling en in die ontwikkeling zijn er stimulerende en uitdagende ervaringen die het kind verder helpen. Maar soms wordt de ontwikkeling belemmerd waardoor een kind niet lekker in zijn vel zit. Wanneer die periode van ‘niet lekker in je vel zitten’ aanhoudt is het zinvol dat  iemand meekijkt en een bewuste bijdrage levert aan de ontwikkeling van een kind. Deze begeleiding kan Ploegmaat bieden. Ik bied individuele trainingen en trainingen in groepen.

Individuele begeleiding

Te denken valt aan:

  • Bijles in alle vakken van de basisschool
  • Begeleiden ( hoog ) begaafde kinderen, coaching bijvoorbeeld bij motiveringsproblemen of onderpresteren, wegwerken hiaten, leren leren trainingen.beeldenken
  • Vaststellen van Beelddenken bij uw kind door individueel beelddenkonderzoek
  • Beelddenkers kan ik helpen leerstof op een andere manier aan te leren

Elk kind bezit veel talenten en kwaliteiten. Wanneer je niet lekker in je vel zit ben je je niet bewust van die talenten en kwaliteiten. En juist dat bewustzijn kan je helpen weer vooruit te komen. Mijn begeleiding richt zich op deze  talenten.  Daarbij maak ik gebruik van verschillende methodieken*, elk kind is uniek en vraagt ook om andere begeleiding.

Werkwijze

We starten altijd met een intakegesprek. dit gesprek is voor beide partijen gratis en vrijblijvend. we proberen er dan achter te komen wat uw kind precies nodig heeft en of ik de juiste persoon ben om uw kind te helpen. U als ouder overlegt met uw kind. Het is van wezenlijk belang dat uw kind ook het belang ziet.

Wanneer uw kind komt voor bijles in een bepaald vak bepalen we hoe vaak per week begeleiding nodig is. meestal plannen we 1 à 2 momenten in van 45 minuten. Voor coaching en leren-leren training plannen we 1 moment per week in ( 45 minuten of 1 uur)

Voor alle begeleiding geldt dat het in mijn praktijk kan plaatsvinden, maar ook op de school van uw kind, indien de school hiermee instemt.

* een korte beschrijving van enkele methodieken kunt u vinden op pagina ‘methodieken’

Plusgroep

Dit is nu alweer het zevende jaar dat ik de plusgroepen begeleid op de Prins Constantijnschool in Goor. Gestart met twee leerlingen, nu alweer twee groepen van ongeveer 9 kinderen.  En dat dit er toe doet blijkt elke keer weer. Laatst nog vertelde een jongen uit groep 4 aan een leerkracht die kwam kijken in de plusgroep: ” Plusgroep is zo leuk, het is zelfs nog leuker dan de pauze”.  En daar doe je het dan voor. Naast het feit dat kinderen het leuk vinden, wordt er ook nog wat geleerd, en dat is wat voor sommige kinderen ontbreekt in hun klas met het normale programma. Ze kunnen niet laten zien wat ze in huis hebben. Ze presteren beneden hun kunnen. Er zijn er die relatief onderpresteren, ze komen goed mee, maar laten niet zien waartoe ze werkelijk in staat zijn, en er zijn er die absoluut onderpresteren, ze presteren onder het gemiddelde en hun welzijn komt in het gedrang.

Mijn missie en visie als talentenbegeleider is een plek te creëren voor hoogbegaafde leerlingen. Een plek:

       waar ze zich thuis voelen

       waar ze energie opdoen

       waar ik ze kan laten geloven in hun eigen talent zodat ze zelfvertrouwen krijgen en laten zien wat ze  kunnen.

       Waar ze uitdaging vinden, leren leren en leren denken

       Waar ze in contact komen met peers ( ontwikkelingsgelijken)

       Waar ze leren omgaan met elkaar, leren samenwerken

       Waar ze leren doorzetten

Doelen van de plusklas:

 1. De leerlingen zitten lekker in hun vel

Leerlingen zijn blij en gaan met plezier naar de plusklas en school, dit betekent niet dat ze alles leuk vinden maar dat ze een positief beeld hebben van zichzelf, van school, van de plusklas en hun plek daarin.

2. Leerlingen zijn productief
Leerlingen presteren op een niveau dat bij hun cognitieve en sociaal emotionele
capaciteiten hoort.  Ze zijn zich bewust van hun talenten en hoe die in te zetten. Ze zijn in staat om met frustraties en uitdagende stof om te gaan. Ze zijn voorbereid op de eisen die in het middelbaar onderwijs aan ze gesteld worden.

3. Leerlingen halen plusdoelen
De plusdoelen zijn gericht op het aanleren van vaardigheden. De belangrijkste vaardigheden zijn:  jezelf motiveren, omgaan met overtuigingen, geheugen gebruiken, zelfstandig werken, samenwerken, omgaan met frustraties, het opsporen en oplossen van hiaten.

 

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook