Typen hoogbegaafde kinderen

Typen hoogbegaafde leerlingen

 

Op school blijken hoogbegaafde leerlingen ook niet in ‘één soort’ voor te komen. Betts & Neihart beschrijven zes typen hoogbegaafde leerlingen:

 

De succesvolle leerling: Levert goede prestaties, is perfectionistisch, vermijdt risico en zoekt bevestiging van de leerkracht, is afhankelijk , accepterend en conformerend.

 

De uitdagende leerling: Corrigeert de docent, stelt regels ter discussie, is creatief, komt op voor eigen opvattingen, is competitief, heeft grote stemmingswisselingen, is eerlijk en direct en heeft een voorkeur voor activiteit en discussie.

 

De onderduikende leerling: Ontkent zijn/haar begaafdheid, vermijdt uitdaging, zoekt sociale acceptatie en wisselt in vriendschappen. Dit is een potentiële onderpresteerder.

 

De drop-out: Maakt taken niet af, is creatief, neemt onregelmatig deel aan het onderwijs, zoekt buitenschoolse uitdaging, isoleert zichzelf, verstoort, presteert gemiddeld of onder gemiddeld en bekritiseert zichzelf en anderen. Onderpresteerder.

 

De leerling met leer- en/of gedragsproblemen: Werkt inconsistent, presteert gemiddeld of onder gemiddeld, verstoort en reageert af. Onderpresteerder.

 

De zelfstandige leerling: Heeft goede sociale vaardigheden, werkt zelfstandig, ontwikkelt eigen doelen, werkt zonder bevestiging, is creatief, komt op voor eigen opvattingen en neemt risico.

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook