Kenmerken van hoogbegaafde kinderen

Kenmerken van (hoog)begaafde kinderen

Intelligentiegegevens van kinderen zijn niet altijd voorhanden. De creatieve manier van denken is niet altijd zichtbaar en ook de motivatie van kinderen kan om diverse redenen onder druk komen staan.

Toch willen we (hoog) begaafde kinderen signaleren binnen onze scholen. Daarom gaan we uit van een aantal typerende en onderscheidende kenmerken. De kenmerken worden gebruikt als globale richtlijn. We hebben het dan over de volgende cognitieve kenmerken:

• Hoge intelligentie (IQ hoger dan 130)

• Vroege ontwikkeling / ontwikkelingsvoorsprong

• Uitblinken in meerdere gebieden

• Gemakkelijk kunnen leren

• Goed leggen van (causale) verbanden

• Makkelijk kunnen analyseren van problemen

• Maken van grote denksprongen

• Voorkeur voor abstractie

• Hoge mate van zelfstandigheid

• Brede of juist specifieke interesse / hoge motivatie / veel energie

• Creatief / origineel

En de volgende persoonlijkheidskenmerken:

• Perfectionistisch en daarmee een grote kans op faalangst

• Hoge mate van rechtvaardigheidsgevoel

• Hypergevoeligheid

• Kritische ingesteldheid

• Apart gevoel voor humor

• Hoge mate van concentratie

Een kind hoeft niet al deze eigenschappen te hebben om hoogbegaafd genoemd te worden. En andersom geldt ook: als een kind één of meer van deze eigenschappen heeft, hoeft het niet hoogbegaafd te zijn.

 

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook