Methodieken

Elk kind komt met andere vragen en in mijn begeleiding sluit ik hier dus ook op aan.  Uitgangspunt bij mijn begeleiding is uitgaan van mogelijkheden en van daaruit kijken hoe gestelde doelen behaald kunnen worden. Hierbij wordt het kind zelf  actief betrokken. Zelf leren nadenken over je eigen handelen, je bewust worden van je talenten, inzicht krijgen in leerbehoeftes en leerstrategieën.

Coachee

Voor het coachen van kinderen bestaat geen methode, want een methode is een vaste manier van handelen. Ieder kind is uniek, iedere situatie is anders en alke coaching gaat ook weer op een geheel eigen wijze. Daarom kun je nooit een vaste manier van handelen voorschrijven bij kindercoaching.  Toch is het prettig wanneer je voor het coachen een richtlijn hebt, een houvast, waardoor je zeker weet dat je bepaalde stappen niet overslaat. Die houvast biedt COACHEE.

Wanneer u een hulpvraag hebt voor uw kind neem dan vrijblijvend contact op voor een intake. Het begeleiden middels coachee is altijd individueel.

De kracht in jezelf

Een coachtraject voor kinderen van 8-12 jaar die onderpresteren:

 • Kinderen die minder presteren dan verwacht kan worden, kinderen die onderpresteren
 • Kinderen die goede prestaties laten zien, gemakkelijk leren en daar nauwelijks moeite voor hoeven doen.
 • Kinderen die perfectionistisch gedrag vertonen met als gevolg dat zij binnen de veilige marges van het beheersniveau blijven. Deze kinderen hebben moeite met durven.
 • Kinderen die niet opvallen en moeite hebben zichzelf te zijn in een groep van gemiddelden.

Onderpresteren.
(Hoog)begaafde kinderen krijgen niet altijd de juiste aandacht en de juiste begeleiding. Dit heeft als gevolg dat zij onvoldoende worden uitgedaagd en blijven hangen in het ‘informele’ leren. Hierdoor ontwikkelen ze onvoldoende vaardigheden in bijvoorbeeld discipline, doorzetten en metacognitieve vaardigheden zoals plannen en reflecteren, Onvoldoende vaardigheden in het leren leren kan leiden tot onderpresteren. Deze kinderen kunnen zich ongelukkig en geïsoleerd voelen of vluchtgedrag vertonen. Veel voorkomende problemen zijn verveling, vluchtgedrag, perfectionisme (inclusief faalangst), onzekerheid en hyperactiviteit.

Het traject.
Eén op één  gaan we aan de slag gegaan met concrete thema’s en opdrachten. De gesprekken worden gevoerd aan de hand van denk-, praat- en opdrachtkaarten. Tijdens de gesprekken staat niet het probleem, maar de oplossing centraal. Het kind is zelf de expert bij het vinden van oplossingen. Tijdens dit oplossingsgericht werken gaan we uit van de kracht van het kind. Ik help deze kracht versterken

Wanneer u denkt dat uw kind iets aan dit traject zou kunnen hebben neem dan vrijblijvend contact op voor een intake.

Leren leren methode

Een bewezen en succesvolle methode voor jeugd uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, MBO en HBO

De methode is gericht op leren vanuit het geheel, met overzicht en inzicht. Visueel ingestelde kinderen (zie Beelddenken) hebben behoefte aan overzicht en kaders.

De leren-leren methode kan worden aangeboden in een individuele coaching. Ongeveer 6 tot 8 keer. Ook kan de leren-leren methode in groepen worden aangeboden van maximaal 5 leerlingen. De groepscursus is voor het basisonderwijs 8 x 1,5 uur en voor het voortgezet onderwijs, MBO en HBO 2 dagdelen.

De leren-leren methode :

 • zet lesstof in één overzicht met de Conceptmap
 • verbeter je cijfers en je motivatie
 • verbeter je tekstbegrip met de Kleurenmethode
 • krijg grip op je brein
 • ervaar wat jouw leerstijl is
 • leer unieke geheugentechnieken
 • leer met je lange termijn geheugen = voor altijd
 • voel je zekerder en krijg weer zin in leren!
 • gebruik je eigen talenten bij het leren
 • effectief bij o.a. dyslexie, AD(H)D, ASS, HB, Beelddenken
 • kleine groepen of individueel, dus optimaal aandacht

Wilt u uw kind aanmelden voor de individuele training dan kunt u vrijblijvend contact opnemen voor een intake. Voor begeleiding in groepen (max. ! ) zijn de volgende data gepland:

Jamara

Jamara is een rekenaanpak om kinderen alsnog, opnieuw of beter te leren rekenen.

De methode is ontwikkeld door Will Missot van het CNLS (htpp:\\www.cnls.nl).

Kinderen die op school vastlopen met rekenen en waar school eigenlijk de hoop al heeft opgegeven zijn gebaat bij Jamara.
Daar waar het op school mis gaat, pakt JAMARA aan. Om te kunnen rekenen moet je de volgende onderdelen van rekenen onder de knie hebben:

 • Hoeveelheids- en getalbegrip
 • Getalstructuur
 • Automatiseringsvaardigheden

Deze onderdelen worden dan ook als eerste aangepakt bij JAMARA.

Bij JAMARA wordt er uitgegaan van de volgende punten:

 • 1 eenduidige strategie
 • zo concreet en dicht mogelijk bij het kind
 • zo min mogelijk handelingen hoeven te verrichten
 • zo min mogelijke talige rekenactiviteit
 • koppeling hoeveelheidsbegrip en getalbegrip aanbrengen
 • inzicht in getalstructuur aanbrengen
 • op de juiste wijze leren automatiseren

De eerste sessie zal een “onderzoekssessie”zijn. Hierin wordt er naar verschillende onderdelen gekeken die eventuele leerproblemen in de weg zouden kunnen zitten.

 • Vasstellen hoeveelheidsbegrip, inzicht in de getalstructuur en automatiseringstechniek
 • Instaptoets om rekenautomatiseringsniveau te bepalen
 • Bespreken uitkomsten
 • Bespreken doelen
 • Opstellen plan van aanpak

JAMARA gaat ALTIJD terug naar de basis, het fundament moet goed zijn om later met grote getallen te gaan rekenen. Wanneer het fundament tot en met 10 goed is, gaat er pas verder gerekend worden. Per sessie wordt er dan ook gekeken of uw kind toe is aan een volgend niveau. Er wordt een enkele strategie aangeleerd, die toepasbaar is op alle getallen van 1 tot oneindig. Daarnaast leert Jamara het kind rekenen in units plaats van tellen, waardoor het werkgeheugen niet belast wordt en het kind door kan krijgen hoe een en ander met betrekking tot optellen, aftrekken en inwisselen in elkaar grijpt.

Jamara leert als enige rekenmethodiek het kind de juiste denkstrategie aan om tot automatiseren te kunnen komen. Het gaat er niet alleen om WAT er gedacht wordt, maar bij automatiseringstaken vooral HOE er gedacht wordt. Rekenzwakke kinderen doen dit vrijwel altijd op een verkeerde manier. Jamara revalideert het denkproces. Tijdens het oefenen worden er zgn. ankers aangebracht, waarop het kind kan terugvallen. Dit zijn de steunpunten binnen de rekenhandelingen waarmee het kind niet meer verdwaalt of de kluts kwijt raakt.

De eerste niveaus moeten goed beheerst worden door uw kind. Dit zal dan ook iets langer duren dan de volgende (hogere) niveaus. Bij JAMARA is het de bedoeling dat uw kind 1 keer in de 3 weken terugkomt bij ons om te laten zien wat hij/zij kan, en om eventueel verder te gaan naar een volgend niveau.

Thuis wordt er ook iets van u verwacht.
Per dag moet er 1 tot 2 maal geoefend worden. Dit duurt tussen de 5 en de 10 minuten per keer.
Daarnaast moet er het Jamaracomputerprogramma (Windows) aangeschaft worden
(kosten 43 euro). Dit computerprogramma moet gebruikt worden naast de concrete materiaaloefeningen.

 

gecertificeert leren leren coach

 

 

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook